Kontakt

Email:
snowboard.mladost@gmail.com

Početne snowboard školice
Davor  +385 95 8929 396
Ana  +385 91 5155 678

Napredne snowboard školice i kampovi
Morena +385 98 1824 776

 Posilovićeva 1
10000 ZAGREB

Snowboard Klub Mladost

Snowboard škola – Snowboard klub "Mladost"